Zo meet je progressieOm een goed beeld van je progressie in de fitness – krachttraining te verkrijgen kun je jouw praktische resultaten theoretisch weergeven met behulp van biometingen.

Bio (het leven betreffende) en de meting helpen je om inzicht te krijgen in het verloop door kwantitatieve momentopnames inzichtelijk en controleerbaar te maken.

Het bekendste voorbeeld is het wegen van het lichaamsgewicht. Kilogrammen zijn echter maar een weergave van een bepaalde massa t.o.v. de aantrekkingskracht van de aarde. Deze meting geeft slechts een algemene indicatie. De meest voorkomende fout die gemaakt wordt is dat mensen zichzelf te zwaar vinden doordat zij een te hoog kilogrammen-aantal op de weegschaal zien. Daarin is geen onderscheid gemaakt in verschillende massa’s. Het feit dat spiermassa zwaarder weegt dan vetmassa wordt door velen niet meegenomen.

Enkele fundamentele biometingen zijn:
– bloeddruk
vetpercentage
– VO2-max

Enkele minder zeggende (bio)metingen zijn:
– BodyMassIndex
– lichaamsgewicht

Progressie meten met bloeddrukmeting

De bloeddrukmeting bestaat uit een bovendruk (systolische) en onderdruk (diastolische). De systolische druk is de piek-druk die het bloed uitoefent op de wanden wanneer het hart samentrekt. De diastolische druk is daarentegen de laagste druk die het bloed uitoefent op de wanden.

Hypertensie betekent niets anders dan een ‘hoge bloeddruk’. Hypotensie is het tegenovergestelde en betekent niets anders dan een ‘lage bloeddruk’.

Echter, wanneer deze hypertensie blijvend is en bijvoorbeeld zich ook in rust voordoet, kan dit een probleem worden. Onder invloed van bijvoorbeeld stress of nutriënt zout kan de spanning op de wanden van de bloedvaten chronisch toenemen met ongelukkige gevolgen, zoals atherosclerose (slagadervervetting) of een ruptuur (scheuring).

Hieronder kun je zien wat doorgaans een ‘gezonde’ bloeddruk is. Dit verschilt echter per persoon. De gegevens hoeven dus niet voor de volle 100% te matchen. Wees daarom altijd waakzaam voor jouw eigen gezondheid want een gezonde bloeddruk is fundamenteel om jouw lichaam gezond te houden en te kunnen presteren.

Zo meet je progressie

Zo meet je progressie

Progressie meten met vetpercentage

Met een vetpercentage meting met je de massa van het vetweefsel is het lichaam. Elk fysiek doel kan afgestemd worden op vetpercentage waarden.

Zo meet je progressie

Zo meet je progressie

 

Progressie meten met de VO2-max meting

Wikipedia zegt, met behulp van de bron uit RunningForFitness.org, het volgende over de VO2-max:
De VO2-max (maximale zuurstof opname vermogen) is het maximale volume (V) zuurstofgas (O2) dat het menselijk lichaam per tijdseenheid kan transporteren en metaboliseren bij lichamelijke inspanning, gemeten op zeeniveau. De waarde van de VO2-max is een indicatie van iemands fysieke conditieniveau.

De VO2-max wordt uitgedrukt in een absolute waarde van aantal liters zuurstof per minuut (l/min) of een relatieve van aantal milliliters zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut (ml/kg/min). De laatste methode wordt vaak gebruikt om het uithoudingsvermogen van atleten onderling te kunnen vergelijken.

De VO2-max kan nauwkeurig worden bepaald door bij langdurige en oplopende intensieve lichamelijke inspanning de zuurstofinname en –uitstoot te meten. VO2max is bereikt als de hoeveelheid opgenomen zuurstof niet meer stijgt ondanks een toenemende inspanning. Zo’n meting vindt meestal plaats op een loopband of een fietsergometer.

Zo meet je progressie

Zo meet je progressie

Progressie meten met BodyMassIndex

De bodymassindex, afgekort BMI, geeft een indicatie van jouw gezondheid op basis van je gewicht, gedeeld door jouw lengte in het kwadraat.

Zo meet je progressie

Zo meet je progressie

Op basis van de BMI kunnen echter géén conclusies getrokken worden over iemand’s gezondheid. Want zoals hierboven al beschreven is weegt spiermassa meer dan vet. Dit komt door de moleculaire weefseldichtheid. Net zoals bijvoorbeeld aluminium en lood. Zo kan een topfitte bodybuilder als ‘zwaar obesitas’ bestempeld worden. Aan de andere kant kan een topfitte marathonloper bestempeld worden als iemand die veel te licht is en tot een zgn. ‘risico categorie’ behoort. Dat is onzin dus! Nu luidt de main-disclaimer bij deze meting ook wel als volgt: “deze meting geldt voor normale mensen”… maar wat is normaal?

Mocht je jezelf willen schalen aan de hand van de BMI meting? Op onderstaande illustratie zie je de richtlijnen.

Zo meet je progressie

Zo meet je progressie

Een mooie illustratie over misvattingen t.o.v. de BMI schaal:

Zo meet je progressie

Zo meet je progressie

Progressie meten met lichaamsgewicht (algemene meting)

Zoals aan het begin van dit artikel al geschreven is, is het bekendste voorbeeld het wegen van het lichaamsgewicht. Echter zijn de kilogrammen slechts een weergave van een bepaalde massa versus de mate van aantrekkingskracht van de aarde. Deze meting geeft slechts een algemene indicatie.

Gewicht is niet per definitie goed of fout. Gewicht is opgebouwd uit verschillende aspecten. Aspecten die ontleed dienen te worden voordat conclusies kunnen worden getrokken. Een laag vetpercentage en hoog spierpercentage volstaat een relatief hoog gewicht. Respectievelijk volstaat een lage spiermassa en ietwat hoge vetmassa tot een relatief ‘goed’ gewicht. Uiteraard kun je je afvragen: wat is ‘goed’?

Enkele voordelen van biometingen:
– de praktische resultaten zijn theoretisch te weerleggen;
– je verkrijgt een duidelijk overzicht van je resultaten;
– gegevens zijn in talloos verschillende vormen weer te geven.

Enkele nadelen van biometingen:
– metingen zijn slechts een momentopname;
– ze dienen altijd met dezelfde apparatuur gemeten worden;
– en dienen op dezelfde tijdstippen uitgevoerd te worden;
– metingen kunnen (erg) afwijkend zijn.

Wees kritisch en realistisch!