Dumbbell Bench Press
Dumbbell Bench Press

Beschrijving fitness oefening Dumbbell Bench Press

Bij de Dumbbell Bench Press fitness oefening ga je met je rug op een horizontaal bankje liggen. Houd de voeten op de grond, zodat het evenwicht eventueel iets gecorrigeerd kan worden met de benen. Houd vervolgens in elke hand een dumbbell, van het gewicht dat je aan kan. Druk de dumbells omhoog met de duimen aan de binnenzijde en tot ze zich ongeveer recht boven het borstbeen bevinden. Dit is de beginpositie.

Laat vervolgens de armen zakken zodat er een hoek van ongeveer 90 graden kan ontstaan in de elleboog. Daarbij zijn de schouders en de ellebogen van links naar rechts in één denkbeeldige lijn. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Vervolgens drukt je de dumbells gelijkmatig omhoog tot ze zich ongeveer recht boven het borstbeen bevinden. Hierbij blijft er een lichte buiging in de ellebogen, waardoor de borstspier constant geprikkeld wordt om kracht te leveren. Bij het strekken van de armen wordt er uitgeblazen. Als de armen weer tot de beginpositie terugzakken wordt er ingeademd.

Herhaal deze beweging voor het aantal gewenste herhalingen.

Tips

Zorg dat de armen gelijkmatig gestrekt worden en ook weer gelijkmatig gebogen worden. De schouders en de ellebogen zijn van links naar rechts in één denkbeeldige lijn. Houd de ellebogen en de schouders écht in één denkbeeldige lijn, anders heb je niet het maximale resultaat uit de oefening.


Variaties

Fitness video Dumbbell Bench Press